ALGEMEEN

EEN ENTHOUSIASTE GROEP
De slagwerkgroep bestaat momenteel uit zes leden. Elke week wordt gerepeteerd onder leiding van Pier Boosten. Tijdens optochten en serenades is deze groep van de partij en ook tijdens het Zomerfeest en het Nieuwjaarsconcert.