ALGEMEEN

HOE HET BEGON
Jeugdharmonie Wilhelmina Posterholt is opgericht in 1988 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een grote groep enthousiaste jeugdleden. Het meespelen in het jeugdorkest zorgt ervoor dat de leden muziek leren maken in groepsverband, een essentiële vaardigheid die nodig is om later deel uit te kunnen maken van de grote harmonie.

SAMENWERKING
Sinds 2014 is er echter een terugval in het ledenaantal geweest. Om de jeugdleden toch een zo goed mogelijke opleiding te kunnen blijven bieden, is naar eventuele samenwerking met jeugdorkesten in de omgeving gezocht. In 2015 kwam een succesvolle samenwerking met de jeugdharmonie van Sint Odiliënberg tot stand, welke van maart 2017 tot en met het einde van 2019 werd uitgebreid met de leden van fanfare Sint Wiro ’t Reutje. Als naam voor dit orkest werd gekozen voor Play The Beat (Postert, Träötje, Berg). Bij de start van 2020 heeft fanfare Sint Wiro ’t Reutje zich teruggetrokken uit deze samenwerking en vormen de jeugdleden van harmonie Wilhelmina Posterholt en harmonie Juliana Sint Odiliënberg wederom samen één groot jeugdorkest, nog steeds onder de pakkende naam Play The Beat.

DIRIGENTE
Tegelijk met de start van het jeugdorkest in maart 2017 is Manon Verstegen (1992) begonnen als dirigente.
Zij begon haar muzikale carrière op haar zevende met het bespelen van de trompet en behaalde achtereenvolgens de diploma’s A t/m D aan het Kunstencentrum in Venlo. Naast haar havo-opleiding volgde ze de Vooropleiding Conservatorium. Aan het Conservatorium Maastricht behaalde ze in 2014 haar bachelor klassiek trompet bij Theo Wolters, volgde de opleiding tot muziekdocent en specialiseerde ze zich in 2016 tot orthopedagogisch muziekbeoefenaar. In 2018 heeft ze de post hbo-opleiding docent Muziek op Schoot afgerond.
Ze speelde trompet bij het Nationaal Jeugd Orkest, Jeugdorkest Nederland, Symphonic Impuls en het Nederlands Studenten Orkest. Daarnaast remplaceerde ze o.a. bij het Johann Strauss Orkest, Das Sinfonieorchester Aachen, het Limburgs Symfonie Orkest en bij het koperensemble van Het Gelders Orkest. Ook speelde ze enige tijd als principal cornet bij Brassband Limburg. Masterclasses volgde ze bij Frits Damrow, Peter Masseurs, Benny Wiame, Sergei Nakariakov en Raymond Vievermans. Op dit moment is ze werkzaam als vakleerkracht muziek/muziekcoach in het basisonderwijs en als muziekdocente/dirigente binnen de hafa-wereld.

REPETITIES EN ACTIVITEITEN
Op de repetities wordt op een speelse, maar uiteraard ook op een serieuze manier gerepeteerd. Dit repeteren is niet voor niets: jaarlijks verzorgt het jeugdorkest verschillende concerten in en rondom Posterholt en Sint Odiliënberg. Natuurlijk moet dit harde werken ook beloond worden. Daarom mag een gezellige ledenactiviteit niet in het programma ontbreken.

REPETITIES EN REPETITIELOCATIES
Het jeugdorkest repeteert op zondag van 10.30 uur tot 11.45 uur afwisselend in cultureel centrum De Beuk in Posterholt en harmoniezaal Musis Sacrum in Sint Odiliënberg.

* * * * * *

GESCHIEDENIS
Het idee om de leden in opleiding samen met de jeugdige muzikanten van de harmonie te laten musiceren, werd in 1958 geboren tijdens het zestigjarig bestaan. Het instuderen van de muziekstukken werd aangepakt door de leden Pierre Meijers, Sjra Muizers en Jeu Knoben. Een trots gelegenheidsorkest van (aspirant-)leden beleefde het eerste optreden op 5 april 1960 onder leiding van Sjra Muizers. Dat was in de Julianazaal (biej Sjengske) met De Postkoets van Jos Cleber.

EERSTE OPTREDEN
Een eerste presentatie in het buitenland was in 1962, toen deze groep tijdens het zomerkamp van de Posterholtse jongerenvereniging Roncalli in het Belgische Opoeteren optrad met de werken Rosa Rosa Nina, Einmal am Rhein en Zwei Kleine Italiener. Geslaagde optredens die een uitdaging waren. Nu moest er gauw een vastere basis komen voor deze groep.

OPRICHTING
Tijdens de bestuursvergadering van 21 september 1962 kwamen de leden Sjra Muizers en Pierre van Bree met het innoverende verzoek of het bestuur er mee kon instemmen, dat beide heren uit de jeugdleden een jeugdharmonie zouden samenstellen. De jeugd, zo vonden zij, moest de kans krijgen om ook wat lichtere muziek te spelen. Bovendien was het een goede oefenschool en een opstapje naar de grote harmonie. Het bestuur ging daarmee snel akkoord en was ook bereid de kosten te dragen. De gemeente steunde dit jeugdinitiatief met een extra jaarlijkse subsidie van 125 gulden.

TWEEDE OPRICHTING
De jeugdharmonie leidde tot 1988 een sluimerend bestaan, maar kreeg in dat jaar met een eigen dirigent -onder de paraplu van de moedervereniging- een zelfstandig bestaan. Een uitdaging voor muzikanten met terecht verdergaande ambities. Een nieuwe mogelijkheid ook om zich verder te profileren. Naast andere beoogde kandidaatdirigenten was er ook de jeugdige Richard Bonné, klarinettist bij de harmonie. De keuze van het bestuur viel op hem. Onder leiding van de toen twintigjarige ging het jeugdige korps tijdens een jubileumconcert in 1988 van start. Tijdens een federatief muziekconcours, afdeling jeugd, op 21 april 1991 wisten de jongens en meisjes met 205 van de te behalen 240 punten een eerste prijs in de wacht te slepen. De jeugdharmonie was definitief herboren!