ORGANISATIE

HET BESTUUR
Het algemeen bestuur bestaat sinds 2010 uit vijf leden. Deze worden in de algemene ledenvergadering gekozen en eventueel herkozen. Het algemeen bestuur wordt aangesteld om de visie van de harmonie te bewaken.
Op termijn wordt het bestuur met een voorzitter en vicevoorzitter uitgebreid. Deze nemen niet deel aan een commissie, maar bewaken de visie en representeren de vereniging naar buiten toe. De vijf bestuursleden zijn ieder voorzitter van een commissie.

COMMISSIES
Doordat de taken duidelijk omschreven worden, kunnen deze verdeeld worden. Belangrijk is laagdrempeligheid. Ieder heeft zijn eigen talent, dit willen we graag benutten. Er zijn vijf commissies: muzikale zaken en opleiding, facilitair, secretariaat en pr, jeugd en jongeren, financiën.
Elke commissie heeft een aantal doelstellingen en omschreven werkzaamheden en bestaat uit een groep personen. Deze personen bezitten kennis op een bepaald vlak en werken in de voorwaardensfeer.
De commissievoorzitters zorgen dat de werkgroepen goed kunnen functioneren. Een commissie kan informatie, middelen en advies geven. Niet één of enkele personen, maar een groep mensen werkt volgens een goede taakverdeling.

WERKGROEPEN
De werkgroepen werken volgens een doelstelling die past bij de opgestelde visie en zorgen voor de uitvoering van activiteiten. Deze is door de werkgroep opgesteld en moet worden goedgekeurd door het bestuur. De werkgroep krijgt vergaande verantwoordelijkheden om aan deze doelstelling te kunnen beantwoorden. Elke werkgroep heeft communicatielijnen met verschillende commissies. De commissies voorzien de werkgroepen van kennis en middelen. Het bestuur volgt de werkgroepen door de doelstellingen te evalueren.

ORGANISATIESCHEMA
Je vindt het organisatieschema op de downloadpagina. Daarin staan alle doelstellingen en werkzaamheden van de diverse commissies en werkgroepen beschreven. Ook de leden van deze commissies en werkgroepen worden hierin genoemd.

BESTUURSLEDEN

Onderstaande personen zijn voorzitter van de diverse commissies en zij vormen ook het Algemeen Bestuur.
(klik om een e-mail te sturen)
commissie financiën |  voorzitter: Leon Zeegers
commissie muzikale zaken en opleiding |  voorzitter: Mart Janssen
commissie facilitair |  voorzitter: Har Schmitz
commissie secretariaat en pr |  voorzitter: Marian vd Vorst
commissie jeugd en jongeren |  voorzitter: Peter Thegels