AANMELDEN

MUZIEKOPLEIDING
Wanneer kinderen in groep 4 of 5 zitten, kunnen ze in aanmerking komen voor een muziekopleiding. Wil een kind deze opleiding volgen, dan is het niet echt nodig dat het over enige muziekkennis beschikt. Het is natuurlijk wel een voordeel wanneer er aanleg is voor muziek maken. De basisopleiding start na de herfstvakantie. Deze lessen worden verzorgd door Hub Boesten en heten OpMaat-lessen. OpMaat is voorbereidend muziekonderwijs voor kinderen, maar dan in een moderne jas.

DE LESSEN
De cursus bestaat uit 30 lessen van 45 minuten in kleine groepen, met aandacht voor de grondbeginselen van muziek, een eerste kennismaking met muziekinstrumenten en veel lied- en spelmateriaal. Na de basisopleiding kan vervolgens de overstap gemaakt worden naar een instrument. Op het moment dat het kind besluit de basisopleiding te gaan volgen, krijgen de ouders een inschrijfformulier. Dit formulier kan ook worden gedownload van de website. Vul het inschrijfformulier in en geef het af op het aangegeven adres.

ASPIRANT-LID
Wanneer de leerling bericht krijgt dat met de basisopleiding kan worden beginnen, is de leerling aspirant-lid van harmonie Wilhelmina en is contributie verschuldigd. Voor de basisopleiding wordt bovendien elk jaar een eigen bijdrage gevraagd (zie download bijzondere voorwaarden). Wanneer een kind zou besluiten om een gelijkwaardige basisopleiding rechtstreeks bij een muziekschool te volgen, wordt een aanzienlijk hoger bedrag in rekening gebracht. De harmonie wil de basisopleiding toch voor deze lage prijs aanbieden, omdat we ervan uitgaan, dat het aspirant-lid na deze basisopleiding op een harmonie-instrument gaat spelen en na enige tijd een actief spelend lid van de harmonie wordt!

OPMAAT-LESSEN
OpMaat is voorbereidend muziekonderwijs voor kinderen, maar dan in een moderne jas. De cursus bestaat uit ongeveer 30 lessen van 45 minuten in klein groepsverband, met aandacht voor de grondbeginselen van muziek, een eerste kennismaking met muziekinstrumenten en veel lied- en spelmateriaal. Na deze basis kunnen de kinderen doorstromen naar een instrument.

doelgroep leeftijd: leerlingen uit groep 4 en 5
docent: Hub Boesten
waar: basisschool De Draaiende Wieken
wanneer: op vrijdag
start: de week na de herfstvakantie, oktober 2018; bij voldoende aanmeldingen (minimaal 5 leerlingen); loopt door tot einde schooljaar
nodig: veel goede zin! voor een aantal lessen is een blokfluit nodig; deze krijg je in bruikleen van de harmonie
kosten: je betaalt alleen € 55,- contributie voor het harmonie-lidmaatschap; zijn de kosten een probleem? Stichting Leergeld kan soms helpen; kijk op www.leergeld.nl wat zij kunnen bieden
opgave: bij Eef Bustin (opleiding@harmonieposterholt.nl) of 0475 85 06 45)