PRIVACYBELEID & AGV
In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) die met ingang van 25 mei 2018 in werking treedt, is elke vereniging verplicht een privacybeleid te hanteren en te publiceren. Je kunt het document privcacybeleid harmonie Wilhelmina Posterholt hier downloaden.

DEELNAME BONDSCONCOURS 2018
De harmonie nam op 14 oktober deel aan het bondsconcours in de Oranjerie in Roermond. De drie uitgevoerde werken die door de juryleden werden beoordeeld, leverden een score op van 89 punten, goed voor een dikke eerste prijs! Je kunt alles nog eens nalezen, -kijken en -luisteren onder Actueel, Bondsconcours 2018