PRIVACYBELEID & AGV
In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) die met ingang van 25 mei 2018 in werking treedt, is elke vereniging verplicht een privacybeleid te hanteren en te publiceren. Je kunt het document privcacybeleid harmonie Wilhelmina Posterholt hier downloaden.

DEELNAME BONDSCONCOURS 2018
De harmonie neemt op 14 oktober 2018 deel aan het bondsconcours. In het kader van de voorbereiding zijn diverse activiteiten vastgesteld. In het activiteitenoverzicht vind je de belangrijke data die nu bekend zijn.

ACTIVITEITEN 2018
Het volledige activiteitenoverzicht van harmonie, jeugdorkest en slagwerkgroep vind je op de downloadpagina.